Anasayfa | Hakkımızda | Üyeler | Danışmanlar | Faaliyet Alanları | Yayınlar | English

 

Av. NERMİN ÇİVİCİLER (NAİPOĞLU) : Kurucu


1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Av. Nermin Çiviciler (Naipoğlu), otuz beş yılı aşkın süredir İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak Gayrimenkul Hukuku, Kadastro Hukuku, Orman Hukuku, Eşya Hukuku ve İcra–İflas Hukuku alanlarında danışmanlık ve dava takibi yapmaktadır. Kira, kamulaştırma, ortaklığın giderilmesi ve her çeşit hukuki sebebe bağlı tapu iptal ve tescil davaları yanında; gayrimenkul alım-satımı, bağış, irtifak, ipotek, kat mülkiyeti ve kat irtifakı, gayrimenkul mükellefiyeti, kaynak hakkı, yönetim planı, inşaat, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan davaları uzun yıllar fiilen takip etmiş, 2000 yılından itibaren Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile uzun vadeli konut finansmanı (mortgage) konularında hukuki danışmanlık vermektedir. Ayrıca SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sertifikası sahibi olup, halen Üsküdar Belediyesi yöneticileri, mühendisleri ve diğer ilgili çalışanlarına gayrimenkul değerlemede mesleki mevzuat eğitimi vermektedir.

Av. SİNAN NAİPOĞLU : Yönetici Ortak

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Av. Sinan Naipoğlu, 2002 yılında Londra Westminster Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Ticaret Hukuku Ana Bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Halen Londra Westminster Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “İşleyen  Piyasa Ekonomisinin Oluşmasında  Kurumsal Yönetişim ve Rekabet Hukukunun İşlevi” konulu doktora tezi ile hukuk doktoru adayıdır. 2002 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nde “Hukukun Temel Kavramları” ve “İşletme Hukuku” derslerini vermekte, 2004 yılından bu yana İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezinde “Avrupa Birliği ve Avrupa İnsan Hakları Hukuku Bölümü” başkanlığını yapmakta ve Türk-AB Hukukunda Karşılaştırmalı Şirketler ve Rekabet Hukuku derslerini vermektedir. 2004–2008 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Legal Terminology" ve “Competition Law” derslerini, 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Medya Hukuku” dersini vermiştir.

Yabancı Dil(ler): İngilizce (çok iyi)
İlgi ve Çalışma Alanları: Rekabet Hukuku, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, AB Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Medya Hukuku ve Spor Hukuku.

Av. IŞIL OKUTGEN DOĞANAY

2004 yılında Ankara Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Işıl Okutgen Doğanay, 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans (LL.M.) programını tamamlamıştır.

Yabancı Dil(ler):
İngilizce (iyi).
İlgi ve Çalışma Alanları: İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, İş Hukuku, Ceza Hukuku ve Şirketler Hukuku.

Av. DENİZ ULAŞ GÖÇEN

2006 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden, 2008 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nda hazırladığı “Avrupa Birliği Rekabet Politikası Işığında Türkiye’de Özelleştirmelerin Rekabet Denetimi” konulu tezi ile yüksek lisans derecesini almıştır. Erasmus programı kapsamında 2005 yılı bahar döneminde Amsterdam School of Business’te eğitim görmüş ve 2008 yılında İstanbul Üniversitesi’ni temsilen Viyana’da VIS Uluslararası Tahkim Yarışması’na katılmıştır. Aynı zamanda marka vekilliği ve İngilizce yeminli tercümanlık yapmaktadır.

Yabancı Dil(ler): İngilizce (çok iyi), Almanca (başlangıç).
İlgi ve Çalışma Alanları: Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Birleşme&Devralmalar (Özelleştirmeler), Fikri Mülkiyet Hukuku, Borçlar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Göçmenlik Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku.

Stj. Av. ÖZGE TUNCEL

2007 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden, 2010 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Üniversiteler arası özel bir öğrenci değişim programı kapsamında 2005-2006 öğretim yılında University of Virginia College at Wise’da eğitim görmüş ve 2007 yaz döneminde London School of Economics’te Rekabet Stratejisi ve Oyun Teorisi eğitimine, 2010 yaz döneminde ise Dünya Ticaret Enstitüsü’nde Dünya Ticaret Politikaları ve Ekonomi Hukuku atölye çalışmasına katılmıştır.

Yabancı Dil(ler): İngilizce (çok iyi), Fransızca (başlangıç).
İlgi ve Çalışma Alanları: Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Birleşme&Devralmalar, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku.

 

 

 

 
Site : İlker SARP Copyright © 2006 Naipoglu Hukuk Bürosu | Privacy Policy | Terms & Conditions