Anasayfa | Hakkımızda | Üyeler | Danışmanlar | Faaliyet Alanları | Yayınlar | EnglishGayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, Naipoğlu Hukuk Bürosu’nun esas hizmet alanlarından biridir. Yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişi gayrimenkul yatırımcıları için hukuki durum tespit (due diligence) raporları hazırlanmakta ve mülkiyete ilişkin sorunlar hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, Hukuk Büromuz tarafından davalar açılmakta ve takip edilmektedir. Hukuk Büromuz, gayrimenkul alımı, gayrimenkul projesi risk yönetimi, gayrimenkule ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, dava ve tahkim, banka lehine ipotek tesisi, inşaat sözleşmeleri, anahtar teslim sözleşmeleri ve alt sözleşmeler,  anahtar teslim proje sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sürece ilişkin uyuşmazlıkların çözümü de dâhil olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. 

Şirketler Hukuku

Hukuk Büromuz tarafından yerli ve yabancı şirketlere, kuruluşlara ve yatırımcılara hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca, yerli ve yabancı şirket kuruluş işlemlerinin yanı sıra, yerli ve yabancı distribütörlük, irtibat bürosu, acente kuruluş işlemleri takip edilmektedir. Şirket, dernek ve vakıf gibi tüzel kişilerin işleyiş problemlerine yönelik hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Özellikle anonim ve limited şirketler olmak üzere, çeşitli şirket türleri arasındaki prosedürel ve hukuki farklılıklar kuruluş öncesi, kuruluş süreci ve sonrasındaki işlemlerde özellikle dikkate alınmaktadır. Şirketlerin ulusal ve uluslararası ticari kararlarını destekleyebilecek şekilde kapsamlı ve çözüm-odaklı danışmanlık hizmeti sağlayabilmek amacıyla, şirketler hukuku ile bağlantılı olan vergi, serbest bölge ve sermaye piyasası da dâhil olmak üzere geniş bir alanda mevzuat takip edilmektedir.

Birleşme ve Devralmalar

Bu alandaki hukuki danışmanlık hizmeti, hukuki durum tespit (due diligence) raporu, niyet mektubu ve mutabakat anlaşmasının hazırlanmasından, satış vaadi, hisse devri, hissedarlar ve kapanış sözleşmesinin hazırlanmasına; Sermaye Piyasası Kurumu ve Türk Rekabet Kurumu’na yapılacak resmi başvurulardan, bu başvuruların takibine kadar birleşme ve devralmaların her aşamasını kapsamaktadır. Türkiye’de anonim ve limited şirketlerin birleşme veya devralınması aşamasında dikkate alınması gereken özellikli durumlar da Hukuk Büromuzun uzmanlık alanı dahilindedir.

Rekabet Hukuku

Hukuk Büromuz tarafından Türk Rekabet Kurumu’na yönelik olarak çok sayıda bildirim yapılmış ve pek çok teşebbüs çeşitli kartel önaraştırma/soruşturmalarında Hukuk Büromuz tarafından temsil edilmektedir. Şirketlerin ilgili markete yönelik doğrudan veya dolaylı engelleyici işlemlerine ilişkin olarak, rekabetçi fiyat seviyesi, yatay ve dikey anlaşmalar, işbirliği ve kartelleşme arasındaki sınır gibi pek çok araştırma ve bilgi notu hazırlanmaktadır. Hukuk Büromuz aynı zamanda, uyum programları ve özelleştirmeler hakkında da sadece özelleştirme hukuku açısından değil, rekabet hukuku anlamında da geniş bir hukuki perspektifle danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka vekili olan avukatlarımız patent, marka ve endüstriyel tasarımlara ilişkin Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi’ne çok sayıda başvuru yapmaktadır. Lisans, marka ve patent devri sözleşmeleri, gerekli tüm ekleri ile birlikte hazırlanmakta, fikri mülkiyet kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin davalar da ayrıca takip edilmektedir.

İş Hukuku

Hukuk Büromuzun iş hukuku alanında uzman avukatları, iş mahkemeleri önüne getirilen iddialara ilişkin davalarda gerçek ve tüzel kişileri temsil etmektedir. İşveren ve işçiler için hizmet sözleşmeleri hazırlanmakta, işçi-işveren arasında doğan uyuşmazlıklara ilişkin olarak arabuluculuk hizmeti verilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Hukuk Büromuz, alanında uzman avukatların yanı sıra, emekli icra müdürleri ve çok sayıda destek eleman ile bu alanda faaliyet göstermektedir. Halihazırda pek çok tüzel kişinin icra takip ve iflas işlemleri takip edilmektedir.

Yabancılar ve Göçmenlik Hukuku

Yabancıların oturma izni, çalışma izni ve vatandaşlık almasına ilişkin prosedürler, Emniyet Müdürlüğü, İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve vatandaşlık işlemlerine ilişkin ilgili resmi kurumlar nezdinde takip edilmektedir.

Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yapan avukatları istihdam eden Hukuk Büromuz, devlet yardımları, rekabet ve gümrük hukuku alanlarında Avrupa Birliği hukukuna uyum hakkında danışmanlık sunmaktadır.

İnsan Hakları Hukuku

Hukuk Büromuzun ortaklarından biri, İstanbul Barosu Avrupa İnsan Hakları Bölümü başkanlığını yapmaktadır. Diğer avukatlar, aynı Komisyon’un sunum ve seminerlerinde görev almaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlaline ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne konuya vakıf avukatlarımız tarafından, özellikle mülkiyet, adil yargılanma ve ifade özgürlüğü haklarının ihlaline ilişkin başvurular yapılmaktadır.

 

 
Site : İlker SARP Copyright © 2006 Naipoglu Hukuk Bürosu | Privacy Policy | Terms & Conditions